RADIOLOGIA

W naszej Klinice oferujemy również usługi z zakresu cyfrowej radiologii stomatologicznej. Wykonujemy zdjęcia pantomograficzne oraz pojedyńcze zdjęcia zębowe. Zdjęcie wykonane w naszej Klinice otrzymają Państwo nagranę na płytę CD, nie wykonujemy zdjęć RTG na kliszy.

Uwaga! Kobiety w ciąży, w przypadku konieczności wykonania zdjęcia muszą posiadać pisemne skierowanie od lekarza prowadzącego oraz proszone są o powiadomienie o swoim stanie lekarza wykonującego RTG.

RTG pantomograficzne

Pantomograficzne zdjęcie zębów (rentgen panoramiczny, „panorama”, OPG, PTG)

Celem wykonania zdjęcia jest uwidocznienie na jednym ujęciu stanu całego uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Jest to zdjęcie poglądowe obrazujące jakość leczenia kanałowego, wypełnień oraz obecność zmian zapalnych w obrębie jamy ustnej.

RTG pantomograficzne zębów konieczne jest przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed chirurgicznym usunięciem zatrzymanych zębów. W implantologii pomocne w ocenie ilości kości i miejsca do wprowadzenia implantu. Zdjęcie pantomograficzne jest bardzo pomocne w wykryciu i ocenie chorób przyzębia np. paradontozie, a także podczas leczenia protetycznego pomaga zaplanować pracę i dobrać odpowiedni rodzaj uzupełnień protetycznych.

Zdjęcie to wymagane jest również przed wykonaniem niektórych zabiegów chirurgicznych poza jamą ustną np. operacji serca czy przeszczepu jako zdjęcie wykluczające obecność ogniska zapalnego.

Badanie całkowicie bezbolesne, niepowodujące odruchów wymiotnych. Do badania należy zdjąć metalowe rzeczy z obrębu głowy (kolczyki, spinki do włosów, okulary). Czas badania to około 10 sekund.

RTG zębowe

Zdjęcie zębowe ma na celu dokładne ukazanie zęba oraz struktur go podtrzymujących. Na podstawie zdjęcia można ocenić obecność próchnicy, jakość wypełnień czy leczenia kanałowego, zmiany zapalne w zakresie przyzębia i wierchołka zęba. Badanie jest bezbolesne a dawka promieniowania dzięki zastosowaniu techniki cyfrowej minimalna.