ENDODONCJA

CO TO JEST LECZENIE KANAŁOWE

Leczenie kanałowe polega na usunięciu z systemu kanałowego bakterii i zainfekowanej miazgi, dezynfekcji i szczelnym wypełnieniu kanałów.
W naszym gabinecie leczenie kanałowe odbywa się na jednej maksymalnie dwóch wizytach. Nie stosuję już tzw. metody „zatruwania zęba”. Pozwala to oszczędzić Państwa czas i zmniejsza ryzyko powikłań między wizytami.

Leczenie kanałowe to w tym momencie niezwykle istotna składowa stomatologii. Często udaje się uratować ząb, o ile się właściwie o niego zadba. W tym celu wykorzystujemy w trakcie leczenia najnowsze osiągnięcia techniki stomatologicznej: mikroskop operacyjny, endometr (urządzenie, które na podstawie oporu prądu elektrycznego mierzy długość kanału), systemy termicznego wypełniania kanałów, mikrosilnik endodontyczny.
Ząb w trakcie leczenie odizolowany jest za pomocą koferdamu.

MIKROSKOP ZABIEGOWY

Dobra widoczność jest podstawą prowadzenia prawidłowego leczenia stomatologicznego, a tym samym osiągnięcia lepszych wyników terapeutycznych, a także estetycznych co jest wymogiem obecnych czasów.
Zastosowanie mikroskopu, czyli dużych powiększeń 6x, 10x, 16x, 25x w połączeniu z silniejszym, odpowiednio skupionym światłem pozwala na wykonywanie czynności, które bez jego wykorzystania nie byłyby możliwe.
Dotyczy to: odnalezienia ujść dodatkowych kanałów, odnalezienia ujść i udrożnienia kanałów uważanych bez powiększenia za niedrożne, a także prawidłowego opracowania tych, które mają nietypową budowę anatomiczną. Istotna jest możliwość
usuwania z kanałów pod kontrolą wzroku złamanych instrumentów endodontycznych, zamykania perforacji, wykonywania zabiegów chirurgii endodontycznej oraz wielu innych precyzyjnych zabiegów wymagających dobrej
widoczności i oświetlenia.

Dzięki temu a także przy użyciu mikrosilnika endodontycznego i narzędzi maszynowych możliwe jest leczenie nawet w najbardziej trudnych przypadkach np. zakrzywione kanały.

POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE

DODATKOWE UJŚCIA KANAŁÓW

WYPEŁNIENIE KANAŁÓW

Bardzo istotnym elementem w leczeniu kanałowym jest dokładne wypełnienie korzeni. Używamy do tego dobrze sprawdzonych systemów (Obtura i System B). Płynna gutaperka pozwala na trwale i szczelne wypełnienie systemu kanałów korzeniowych.

Biorąc pod uwagę skomplikowaną anatomię systemu kanałowego i podstawową rolę preparatów do płukania w rozpuszczaniu miazgi zawartej w obszarach niedostępnych dla instrumentów, wprowadzenie materiału wypełniającego w sposób najbardziej przewidywalny i w największym możliwym standardzie wymaga termicznego uplastycznienia tego materiału, dzięki czemu może być on „wklinowany” w odgałęzienia kanału. Techniki „na zimno” bazują na uszczelniaczach wypełniających wszystkie zakamarki systemu kanałowego, do którego nie może dostać się właściwy materiał w postaci ćwieka. Techniki termoplastycznie, ze względu na swoje właściwości, przynoszą korzyści w przypadku gutaperki, gdyż pozwalają szczelnie wypełnić system kanałowy właściwym materiałem, nie polegając wyłącznie na uszczelniaczu, który wypełnić ma tak skomplikowaną przestrzeń.

Zalety techniki termoplastycznej :

  • Znakomita kontrola wypełnienia wierzchołka
  • Dokładna kondensacja kanału głównego i kanałów bocznych

SKUTECZNOŚĆ LECZENIA KANAŁOWEGO

Leczenie kanałowe ma wysoki poziom skuteczności. Według badań( Friedman S, Mor C. The success of endodontic therapy-healing and functionality. J Calif Dent Assoc. 2004 Jun;32(6):493-503) aż 92-98% zębów może być skutecznie wyleczonych w przypadku pierwotnego leczenia. W przypadku leczenia zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi skuteczność jest mniejsza i sięga 75-84%. W takich przypadkach uzupełnieniem leczenia są zabiegi mikrochirurgiczne (resekcja wierzchołka korzenia).

Dlatego należy pamiętać, że nie da się zagwarantować stuprocentowego powodzenia w jakimkolwiek postępowaniu medycznym. Nawet najlepiej przeprowadzone leczenie może nie doprowadzić do wyleczenia z przyczyn nie zależnych od lekarza.

Warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest – oprócz szczelnego wypełnienia kanału – także szczelne wypełnienie ubytku, a jeśli nie jest to możliwe ze względu na duże zniszczenie zęba – wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej lub nakładu.