Konsultacje

Zapraszamy do korzystania z konsultacji, podczas których wspólnie poddamy analizie Państwa problem i oczekiwania oraz ustalimy plan leczenia. Większość problemów stomatologicznych można rozwiązać na kilka sposobów, różniących się w istotny niekiedy sposób nakładem czasu i pracy oraz kosztem. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie.

Ogromną pomocą podczas ustalania planu leczenia jest przeglądowe zdjęcie rentgenowskie – pantomogram. Zdjęcie powinno być wykonane nie dalej jak rok przed datą konsultacji.

dental_galeria_01